×

A vizsgálatot lakhelyén és a Szent Erzsébet Otthonban végezzük miután a jelentkezési adatlapot kitöltötte és eljuttata hozzánk. Kérelemhez a háziorvos igazolását is csatolni kell, valamint minden egyéb dokumentumot, amely a jelentkező betegségeit igazolja. (pl.: kórházi zárójelentés) Ezzel egy időben jövedelemvizsgálatot is indítunk. Csak ezután – amennyiben a törvényi feltételek fennálnak – köthető szerződés és költöztethető be a lakó. A Szent Erzsébet Otthonba beküldött felvételi kérelemmel csak az alább feltüntetett dokumentumok maradéktalan kitöltése és aláírása valamint a kért orvosi papírok csatolása esetén tudunk érdemben foglalkozni. A felvételi szándék megerősítése céljából szükséges egy személyes találkozó intézményünk munkatársával.Gondozási Intézetünk, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény alapján, normál gondozási szerződést köt az újonnan felvett lakóival. A bekerülés feltétele, a jelentkező nevére dokumentáltan napi 4 vagy ennél több óra gondozási szükséglet megállapítása. A gondozási szükségletet az Intézményünk állapítja meg. Ennek során a jelentkezőnek egészségügyi vizsgálaton kell átesnie, illetve figyelembe vesszük egyéb körülményeit is (lakás, család, elesettség, magányosság stb.)