Patrónus PDF Print E-mail
There are no translations available.

A Jézus Társasága (közismert nevén a jezsuita rend) egy világszerte elterjedt katolikus szerzetesrend. Mint minden szerzetes, szegénységben, tisztaságban és engedelmességben élnek. Ezt az életmódjukat megerősítik három örök fogadalommal is, amihez társul a jezsuiták sajátságos negyedik fogadalma is, miszerint a római pápa szolgálatába ajánlják magukat: ott szeretnének Isten dicsőségére és az emberek szolgálatára lenni, ahol a Szentatya szerint erre a legnagyobb szükség van.
 
A Társaságot Loyolai Szent Ignác alapította a XVI. század derekán. A baszk származású nemes ember, miután a francia-spanyol háborúban súlyosan megsebesült, 1521-ben rátalált Istenre, de csak hosszú zarándoklás után jutott el társaival oda, hogy felajánlja szolgálatait a Szentatyának. 1540-ben III. Pál pápa jóváhagyta az új rend megalapítását.
 
A rend területi alapon rendtartományokra (provincia) és régiókra van osztva, aminknek a vezetője a tartományfőnök (provinciális). A tartományokat és régiókat az általános elöljáró kormányozza (jelenleg Adolfo Nicolás SJ) Rómában. A magyar provincia területe fogja össze a magyar jezsuitákat határainkon belül és kívül. Hivatalos neve: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Vezetője P. Forrai Tamás SJ provinciális atya.
 
Amint egy tizennyolc-ezer jezsuita tagot számláló Jézus Társasága valamennyi földrészen tart fenn intézményeket. Vannak óvodáik, iskolák, egyetemeik, csillagvizsgálójuk, laboratóriumuk, újságjuk és rádiójuk, menekült szolgálatuk és hajléktalanokat segítő intézményük is, de ne feledkezzünk el lelkigyakorlatos házaikról, plébániáikról sem. Vagyis ott vannak minden peremterületen, ahol igazán szükség van Isten szolgálatára az emberek javára.
 
Magyarországon az idős rendtársak elhelyezését segíti a Szent Erzsébet Otthon. Az Otthonban élő jezsuiták bekapcsolódnak az Intézmény életébe:
  • lelki beszélgetéseket tartanak,
  • Húsvét és Advent időszakában lelkigyakorlatot szerveznek az Otthon kápolnájában,
  • naponta gyóntatnak,
  • naponta szentmisét celebrálnak.

 Ugrás a Patrónus honlapjára