Célkitűzésünk, hitvallásunk PDF Print E-mail
There are no translations available.

Intézményünk önálló egyházi jogi személy, ebből fakadóan az eredményes működés és a siker kulcsa a céljainkat támogató pozitív értékrend. Munkatársaink elvárható evidenciaként mindennemű megkülönböztető diszkriminációtól és zaklatástól mentesen, magatartásukban a keresztényi érzület, tisztesség, korrektség és kulturáltság jegyében járnak el.
Otthonunk olyan szervezeti kultúrát képvisel, mely központjában ellátottaink állnak. Munkatársaink a minőségi szolgáltatás magas színvonalú kiszolgálására vannak hivatottak.

Ennek érdekében magas színvonalú belső együttműködést tartunk fenn, melyben szem előtt tartjuk, hogy kellő rugalmassággal, tapintattal, barátságosan és józan ítélőképességgel járjunk el. A gondozottak problémáinak megoldásában figyelmes udvariasságot biztosítunk.
Számunkra alapvető követelmény a diszkréció.

Működésünk a lakók kellemes mindennapjainak és tartalmas életvezetésének lehetővé tételéért zajlik. Nem csak ellátást, gondoskodást kapnak nálunk a bentlévők, hanem külső és belső programok, zarándokutak teszik tartalmassá ittlétüket. Intézményünkben a Jezsuita Rend nyugdíjas tagjai számára is biztosítunk elhelyezést. Ők, hitvallásukból adódóan, következetesen érvényesülő, átlátható és követhető értékrend alapján tudnak segíteni a hozzájuk fordulóknak és hiteles lelki tanáccsal szolgálni, amivel hozzájárulnak, hogy megismerhessük bentlakóink problémáit és névadónk szellemében, odaadó önzetlen módon végezzük mindennapi feladatainkat. Az Intézmény a boldog emlékű Sister örökségét viszi tovább, amely a mélyen elkötelezett lelki életet és a megfáradt idős emberek szolgálatát jelenti. Ez munkánk mottója.